Lớp học 1USD của vị tiến sĩ trẻ

Lớp học 1USD của vị tiến sĩ trẻ

Tiến sĩ trẻ Nguyễn Bá Hải (28 tuổi) đã và đang mở lớp dạy học chỉ với 1 USD. Với hàng loạt sáng chế và hoạt động vì cộng đồng, anh vừa được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2012. Anh cũng tham gia sáng chế thiết bị cho người khuyết tật,(…)