Nguy hiểm hơn khi nghịch vùng kín của con .

Nguy hiểm hơn khi nghịch vùng kín của con .