Nếu còn yêu hãy nắm chặt tay

Nếu còn yêu hãy nắm chặt tay