Một tình bạn đẹp cần theo “công thức ” nào?

Một tình bạn đẹp cần theo “công thức ” nào?