Lòng tốt có tạo nên bi kịch?

Lòng tốt có tạo nên bi kịch?