Hãy thương con hơn đồ vật

Hãy thương con hơn đồ vật