Hãy cảm nhận và suy nghĩ về cuộc sống

Hãy cảm nhận và suy nghĩ về cuộc sống