Giữa nam và nữ có tồn tại tình bạn thân?

Giữa nam và nữ có tồn tại tình bạn thân?