Giữa mẹ và vợ nên chọn ai?

Giữa mẹ và vợ nên chọn ai?