Gia đình có nhiều màu da khác nhau.

Gia đình có nhiều màu da khác nhau.