Em sẽ là chỗ dựa của anh!

Em sẽ là chỗ dựa của anh!