Con gái là trụ cột thì xót, con dâu thì chả bận lòng

Con gái là trụ cột thì xót, con dâu thì chả bận lòng