Con gái kém duyên nhất khi nào?

Con gái kém duyên nhất khi nào?