Có nên yêu một người đàn ông nhiều tuổi?

Có nên yêu một người đàn ông nhiều tuổi?