Chuyện kể về cô gái nằm bất động từ lúc chào đời

Chuyện kể về cô gái nằm bất động từ lúc chào đời