Chồng cõng vợ đi chữa bệnh cho dân làng

Chồng cõng vợ đi chữa bệnh cho dân làng