Cậu vẫn luôn bên tớ, phải không?

Cậu vẫn luôn bên tớ, phải không?