Bị bệnh tiểu đường cần chú ý những điều gì.

Bị bệnh tiểu đường cần chú ý những điều gì.