Bé đi chơi xa để chuẩn bị đồ gi ?

Bé đi chơi xa để chuẩn bị đồ gi ?